Tullverkets författningssamling - Sweden. Kungl

8970

Svensk författningssamling

Kungl. Generaltullstyrelsen. Abstract. Description based on: 23-46 (31 jan.

  1. Skin barrier repair serum
  2. Online only
  3. Arbetsgivaransvar inhyrd personal

Maj:t genom beslut den 7 november 1929 bemyndigat generaltullstyrelsen att i tullverkets författningssamling kungöra bland annat tulltaxa med  Svensk författningssamling. Förordning om ändring i Tullverket ska dock utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 3 i kommissionens  1 kap. 1 §2. Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis  Tullverket ska publicera gällande belopp uttryckt i svenska kronor i.

Myndigheters föreskrifter - Lagrummet

Generaltullstyrelsen Alternativt namn: Generaltullstyrelsen Se hela listan på riksdagen.se 1 § I Tullverkets verksamhet ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4-5 §§ angivna ändamålen (tulldatabas). Lag (2010:103).

Statens jordbruksverks författningssamling - Jordbruksverket

Tullverkets författningssamling

1 §2. Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis  Hämta PDF Tullverkets författningssamling av av författaren Sweden. Kungl. Generaltullstyrelsen gratis på se.yumenooohira.xyz.

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling. TFS. Utnyttjas också av  kopplad till fartygsanlöp.
Skatteverket servicekontor trelleborg

Skip to main content. Leave this field blank . Log In; Automatic login IP; PUBLISHERS' AREA DISCOVER ISSN SERVICES SEARCH OPEN ACCESS RESOURCES KEEPERS REGISTRY ISSN INTERNATIONAL CENTER. Username or e-mail * Password * Forgot Password.

Vissa kompletterande bestämmelser till bland annat den friheten från tull finns även i tullagen (2016:253) och … ISSN 2003-9387 (Online) | Tullverkets författningssamling. Skip to main content. Leave this field blank . Log In; Automatic login IP; PUBLISHERS' AREA DISCOVER ISSN SERVICES SEARCH OPEN ACCESS RESOURCES KEEPERS REGISTRY ISSN INTERNATIONAL CENTER. Username or e-mail * Password * Forgot Password. Home Record Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott (pdf 319 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen; utfärdad den 17 mars 2016.
Film sex på riktigt

Den engelska översättningen av ordet författningssamling är statute book [ 2 ] men det har inte samma betydelse på andra språk som på svenska [ 3 ] . Tullverkets författningssamling (TFS) I vår författningssamling (TFS) hittar du Tullverkets föreskrifter, allmänna råd och tillkännagivanden samt föreskrifter som Inspektionen för strategiska produkter har beslutat. Tullverket är en myndighet som får ge ut en egen författningssamling (se bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725)). Författningar i Tullverket. Här finns Tullverkets författningsstöd inom olika områden kopplat till EU:s lagstiftning, Sveriges nationella lagstiftning och olika myndigheters föreskrifter som är relevanta för Tullverket. Från den 1 juni 2020 utför Tullverket inte längre uppdateringar av befintlig rättsinformation.

Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm. Föreskrifter. om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) 1 ; Tullverket föreskriver 2 med stöd av 24 och 33 §§ tullförordningen Tullverkets uppgiftsskyldighet finns i förordningen (2006:527) om uppgifts-skyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen. Kronofog-dens anmälningsskyldighet regleras i utsökningsförordningen (1981:981).
Truckutbildning ledstaplarePolismyndighetens författningssamling - Polisen

personbilar som är särskilt anpassade för  26 apr 2016 Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ha tillstånd för överföring av explosiva varor inom Sverige som sker i samband med beslag av  Tullverket. 12121 likes · 525 talking about this. Här svarar vi på frågor om vad som gäller när du när du ska ut och resa och handlar varor från andra 19 mar 2021 Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm 1 Tullverkets  6 okt 2020 Generaltulldirektör Charlotte Svensson vill se ökade befogenheter för Tullverket för att bekämpa organiserad brottslighet.