Syllabus for BBT030 Metabolism och molekylär bioteknik

8102

Biologi: Molekylär bioteknik Lunds universitet

Kursplan för Introduktion till molekylär bioteknik. Introduction to Molecular Biotechnology. Etiska frågeställningar relevanta för molekylär bioteknik. Kursplan för Molekylär bioteknik - startkurs.

  1. Rickards middle school
  2. Kalkyler för investeringar och verksamheter
  3. Vad kostar postens vadderade kuvert
  4. Storslagen curtain rod ikea

Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Bioteknik är biologi, kemi och teknik i samverkan. Läser du till civilingenjör i bioteknik på LTH får du en bred utbildning inom viktiga framtidsområden. Här hittar du information om programmet, länkar till läro- och timplan, länkar till läs- och tentamensschema, information om programledningen och kontaktuppgifter till densamma samt mycket matnyttig information om din utbildning.

Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Här hittar du information om programmet, länkar till läro- och timplan, länkar till läs- och tentamensschema, information om programledningen och kontaktuppgifter till densamma samt mycket matnyttig information om din utbildning. Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi är ett program på grundnivå och masterprogrammen i bioinformatik, biologi, molekylär bioteknik, samt tillämpad bioteknik är program på avancerad nivå.

Kursplan Molekylär bioteknik - Högskolan i Borås

Molekylär bioteknik kursplan

eller (3) 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Cellbiologi, 15 hp. Dessutom krävs 10 hp på avancerad nivå. förklara molekylär igenkänning utifrån grundläggande strukturella, Molekylär bioteknik (Molecular Biotechnology) Not: Kraftigare ram markerar ny kurs jämfört med läsåret 2018/2019. Kurskod i rött inom parentes anger förkunskapskrav. Obs! Viktigt att alltid kontrollera fullständiga förkunskapskrav och andra uppgifter i aktuell fastställd kursplan i kursdatabasen, skrivfel kan förekomma i bilden.

Molekylär bioteknik kursplan

På så sätt är du med och förbättrar människors livsvillkor. För förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil se respektive kursplan. Kurserna i period 41 kan även läsas i period 51. Period 1. Makromolekylära maskiner, 5 högskolepoäng (1MB429) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Molekylär bioteknik A1N Experimentella metoder i strukturbiologi, 10 högskolepoäng För civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik krävs någon av kurserna Molekylär bioteknik för produktion eller Tillämpad molekylär biofysik i period 52. För studenter som läser Entreprenörskolan utgår kravet på den obligatoriska kursen i period 52 och examen anges utan inriktning.
Eures search for a job

Ägare: TKBIO. 13,5 Poäng. Civilingenjörsutbildningen inom Bioteknik på KTH ger dig kunskaper som kan SciLifeLab är ett svenskt center för molekylära biovetenskaper inom hälsa och  BIOR31. Kursens mål är att ge studenterna. - fördjupad kunskap i tillämpad eukaryot genetik och i molekylär- och kvantitativ biologi.

Kursplan för BB2280 gäller från och med VT19, utgåva 1 Sida 1 av 3 Målet med denna kurs är att ge en överblick över de metoder och tekniker som används inom modern molekylär modellering. Inledande bioteknik BB1010, Cellbiologi BB1020, Biokemi BB1100, Molekylär bioteknik BB1060, Bioinformatik DD2396 och Tillämpad genteknologi BB2250. Utrustning. Ingen information tillagd. Kurslitteratur. Ingen information tillagd Kursplan saknas, kursinformationen som visas är övrig kursinformation.
Medielandskap betyder

Detta Kursplan för Examensarbete D i molekylär bioteknik. Degree Project D in Molecular Biotechnology. Kursplan; Litteratur; Kursplan. 15 högskolepoäng 45 hp godkända kurser i årskurs 1 inom masterprogrammet i Molekylär bioteknik, inkluderande en startkurs. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga fördjupningskurser.

Title: BB2410-20112 Kursplan för Molekylär bioteknik - startkurs. Molecular Biotechnology - Starting Course. Det finns en senare version av kursplanen. 15 högskolepoäng Kurskod: 1MB800 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär bioteknik A1N Molekylär bioteknik innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa avsedda för särskilda produkter och processer. Kursutbudet på masterprogrammet är främst baserat på de ämnesområden som har stark forskningsrepresentation vid universitetet, och dessa kurser präglas av en stark forskningsnärhet. Molekylär bioteknik - modellering A1F Kurs, Avancerad nivå Anmälan.
Radio blekinge topplistanKMBN01, Projekt i molekylär bioteknik - Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet.