Egenkontroll - din kvalitetssäkring - Ale kommun

1159

Säker livsmedelshantering – är det möjligt? - GUPEA

I ett litet företag kan du ha hela egenkontrollen muntlig. Du slipper troligen att ha de flesta journaler. Även för större företag finns det inga direkta krav vad egen- kontrollen ska innehålla och vilka journaler som ska finnas. Vill du ha hjälp med din egenkontroll och HACCP-plan, så Egenkontroll. Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att äta och att konsumenterna inte vilseleds. Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt.

  1. Schemaplanering program gratis
  2. Skriva debattartikel

Telefon: Ort och datum. Ett egenkontrollprogram som bygger på en faroanalys ska finnas framtaget, alla relevanta krav i lagstiftningen uppfylls (lokalen, utrustning, egenkontroll mm). 15 okt. 2008 — utföra en faroanalys som ska ligga till grund för företagets egenkontrollprogram. En väl utförd faroanalys visar att företagaren är medveten om  Speciellt viktigt är det att rutiner som rör många finns nerskrivna och tillgängliga.

Egenkontroll för livsmedelsföretagare

Syftet är att se vilka faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten. Faror: Till exempel mikrobiologiska, fysiska och kemiska faror, i eller i form av livsmedel och som kan ha en negativ effekt på människors hälsa.

Säker livsmedelshantering – är det möjligt? - GUPEA

Faroanalys egenkontroll

Faroanalys (bilaga 4) 6. Beslut om registrering från Livsmedelsenheten 7. Beslutet om fastställande av faroanalys och provtagningsprogram från Livsmedelsenheten 8. 1.1 Varför egenkontroll Syftet med egenkontrollen är att se till att all mat som serveras är säker dvs. inte orsakar konsumenten sjukdom eller skada (exempelvis matförgiftning eller allergisk reaktion). Detta gör vi genom att följa vissa Krav på revidering av egenkontrollen Faroanalys och undersökningsprogram ska regelbundet ses över, minst vart 5 år och vid behov uppdatera det, exempelvis vid förändringar av verksamheten eller om förutsättningarna för vattenkvaliteten förändras. Kontrollmyndigheten ska informeras om förändringar görs eller om vattenkvaliteten eller Faroanalys: En del av HACCP där du analyserar vilka faror som finns i din verksamhet.

Faroanalys egenkontroll

HACCP berör alla livsmedelsverksamheter som hanterar och/eller bereder oförpackade livsmedel. Du som livsmedelsföretagare måste  Faroanalys och kritiska styrpunkter. Vad ska ingå i ett system för egenkontroll? I ditt egenkontrollprogram ska det ingå ett antal grundläggande rutiner för din  Dokumentationspapper för exempelvis temperatur, rengöring och så vidare. ○ Faroanalys med kritiska styrpunkter. Egenkontrollprogrammet bör vara utformat så  10 feb 2021 Ditt dricksvatten kan vara utsatt för risker – håll koll med en faroanalys. Din dricksvattenproduktion omfattas av Livsmedelsverkets  Ordet 'Egenkontroll' säger egentligen vad det handlar om, nämligen Egen kontroll, som även innehåller ett så kallat 'Flödesschema' och en 'Faroanalys'.
Jacob östberg professor

Gör en faroanalys och inventera alla faror i flödet Princip 2. Bestäm de kritiska styrpunkterna i flödet, CCP:n Princip 3. Vad är system för egenkontroll Egenkontroll betyder att du ansvarar för planering och kontroll av livsmedelshygienen i din verksamhet. Egenkontroll omfattar alla rutiner som behövs i din verksamhet för att uppfylla lagstiftningens krav. Stora delar av livsmedelslagstiftningen är flexibel, vilket betyder att du kan Egenkontroller samt faroanalys och punkt skall inte tillämpas annat än om läkemedelsindustrin på medlemsstatsnivå har inrättat förfaranden för egenkontroll. Faroanalys Moment i HACCP där man analyserar vilka faror som finns i verksamheten. Fiskbensdiagram Diagram som används för att visa orsakerna till ett problem.

Faroanalys enligt HACCP. För att upptäcka vilka steg i verksamheten som är kritiska när det gäller livsmedelhygien ska du göra en faroanalys. Din egenkontroll ska baseras på principerna i HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). finns också en komplett faroanalys som är lätt att förstå och lätt att förklara för alla som arbetar i våra verksamheter. Innehållet är stort, men vi hoppas att det används som en uppslagsbok där man läser det man behöver veta just nu. Det är många som bidragit till innehållet. ses som en hjälpreda och ett förslag, det finns många sätt att bygga upp egenkontrollen.
Livbay lash

Företag som med stöd av en faroanalys kan visa att grundförutsättningarna räcker. Dessa behöver ingen HACCP-plan. Övriga företag skall inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera förfaranden grundande på HACCP-principerna, dvs de skall göra en faroanalys, identifiera kritiska styrpunkter med kritiska gränser och övervakningsrutiner och korrigerande åtgärder. Egenkontrollen består av olika hygieniska rutiner. I ett litet företag kan du ha hela egenkontrollen muntlig. Du slipper troligen att ha de flesta journaler.

Staphylococcus. Faroanalys och de andra delarna av HACCP-modellen hjälper dig att säkerställa att rutiner för alla grundförutsättningar finns på plats samt att införa nödvändig övervakning för de mest kritiska punkterna för livsmedelssäkerheten. Vissa livsmedel är särskilt känsliga. Här finns en sammanställning av vanliga faror. Faroanalys: En del av HACCP där du analyserar vilka faror som finns i din verksamhet. Syftet är att se vilka faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten. Faror: Till exempel mikrobiologiska, fysiska och kemiska faror, i eller i form av livsmedel och som kan ha en negativ effekt på människors hälsa.
Orange color
HACCP & faroanalys – GMP Livsmedelsäkerhet

Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att äta och att konsumenterna inte vilseleds. Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt.