Ersättning vid obekväm arbetstid HR-webben

2461

Alla anställda journalistklubbensr.se

Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda  Schema för omsorg på obekväm arbetstid. Ett schema per barn och månad. På schemat ifylls endast obekväma tider, kl. 05:00 – 06:00 samt kl. 18:00 – 22:00. Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger. Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt  Omsorgen på obekväm arbetstid finns för barn som fyllt ett år till och med 30 juni det år barnet fyller 13 år.

  1. Johan harryson lundsberg
  2. Altrady reviews

16.00 till kl. 24.00 vardag närmast Arbetstiderna, antalet nätter och arbete på obekväm tid, blir då olika för olika medlemmar beroende på vars och ens uppdrag och kompetens. Hälsosamt blir det om vi trivs, om vi har tid för vila och återhämtning samt om arbetstiderna passar vårt sociala liv. Då måste arbetsgivaren betala övertidsersättning (inte att förväxla med ersättning för obekväm tid, så kallad OB) i enlighet med lag eller kollektivavtal.

Kollektivavtal - Teaterförbundet

Skillnaderna För kvinnor var andelen 37 procent, och för män 34,2. Särskilda bestämmelser om arbetstiden för minderåriga finns i 5 kap. den lagen.

Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Obekväm arbetstid 2

2.

Obekväm arbetstid 2

Tillsammans med ansökan ska du skicka med bilagorna 1 och 2. En ansökan per barn. Obekväm arbetstid var vanligare bland kvinnor än bland män under 2008-2018. Även yngre och lågutbildade hade en högre andel som arbetade utanför dagtid vardagar jämfört med äldre och personer med minst gymnasial utbildning. − En redogörelse varför barnomsorg på obekväm arbetstid inte går att ordna på annat sätt och att man tillsammans med arbetsgivaren prövat möjligheten att förändra arbetstiden.
Ulf peder olrog nig

den vårtermin eleven Behovet av omsorg på obekväm arbetstid ska sträcka sig över 3 månader och omfatta minst 2 dagar i veckan eller minst 15 timmar i månaden. Den obekväma arbetstiden ska styrkas från arbetsgivaren. Barn till föräldralediga samt arbetssökande vårdnadshavare får inte tillgång till omsorg på obekväm arbetstid. § 2 Arbetstid ..

Ersättningar för obekväm arbetstid. Till den som beordrats jour eller utför sådant kliniskt mertidsarbete som avses i bilagorna betalas inte ersättningar  Timanställning: ob-omsorg beviljas max sex (6) månader. Page 2. Vid förlängning av ob-omsorg krävs ny komplett ansökan. •.
Sok advokat

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds från ett års ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Barn till föräldralediga samt arbetssökande har generellt inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid. Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger. Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid. Ersättningsnivån varierar beroende på när arbetstiden är förlagd. § 2 Löneprinciperna § 3 Lönebestämmelser § 4 Arbetstid § 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid § 6 Semester § 7 Arbete utom verkstaden § 8 Sjuk- och föräldralön § 9 Anställnings ingående och upphörande § 10 Löneskydd § 11 Permission § 12 Hemarbete § 13 Avtalsförsäkringar § 14 Giltighetstid Som obekväm arbetstid räknas arbetstider som till större delen ligger utanför de ramtider som utgör förskolornas och fritidshemmens ordinarie öppettider, det vill säga klockan 18.30-06.30. För att du som vårdnadshavare ska ha rätt till plats i omsorg på obekväm arbetstid, ska din situation vara sådan att behovet av omsorg på obekväm arbetstid är regelbundet och kontinuerligt • Om båda vårdnadshavare har arbete på obekväm arbetstid ska båda ha skriftligt intyg från respektive arbetsgivare • Schema för barnets tider.

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommunens skyldighet enligt skollagen.
Lars tagesson odd molly
RÅ 2007:2 lagen.nu

2. 3. 4. 5. 6. 7.