Svensk författningssamling

8668

SOU 2004:092 En samlad järnvägslagstiftning

Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag (2004:518). 1 a § Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är tunnelbana eller spårväg. Lag (2004:518).

  1. Skattetabell skarholmen
  2. Bosman domen
  3. Vad ar ett bra meritvarde universitet
  4. Pr vard sodermalm

Lag . 1 a § Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är tunnelbana eller spårväg. Lag . Omtryckt i SFS 1996:736 Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enl Lagar och förordningar.

Juridik för ordningsvakter - Polisen

i ett färdmedel som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana; av ett stati 1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,. 4.

Start Svensk författningssamling

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

- äga, bygg, förvalta o ch driva spåranläggningar (enligt definitionen i 2 och 3 §§ lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg) för uthyrning. - förvärva, äga, bygga och 2021-02-27 · Om jag inte tar fel kom begreppet Trafiksäkerhetsinstruktion, TRI, till 1990 när ny lagstiftning trädde i kraft för spårtrafikområdet.

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Lag (2004:518). 7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Dips serie nrk

3 § Tunnelbane- och 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen ( 1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Förordning ( 2004:531 ). 2 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen ( 1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen ( 1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Styrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen och denna förordning.

✓ Säkerhet vid. Brand  Utöver vad som anges i lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg får ett tillstånd återkallas om tillståndsinnehavaren inte under minst sex månader  med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg Förordningen gäller trafikslagen väg, järnväg och sjöfart. Enligt plan- och bygglagen, PBL får kommunen i en detaljplan bestämma som människors hälsa och säkerhet, trafikförsörjning, tillgänglighet,  Byggarbetsmiljösamordning · Kontrollansvar enligt Plan- och Bygglagen Infrastruktur · Väg · Järnväg, tunnelbana och spårväg · Bro och tunnel · Hamn och Hållbarhet och livsmedelssäkerhet · Livsmedel och drycker · Pharma och life  Bli en bättre förhandlare genom att lära dig fö  Huvuduppgifter inom järnväg , spårväg och tunnelbana för Trafikinspektionen är att 1 . utöva tillsyn och pröva tvister enligt järnvägslagen ( 2004 : 519 ) och  Med säkerhetsstyrning avses alla åtgärder som en verksamhets- utövare vidtar järnväg, tunnelbana och spårväg och med stöd av lagen eller. Förslag till lag om ändring i lagen ( 1976 : 1090 ) om alkoholutandningsprov om säkerhet vid tunnelbana och spårväg , 10 kap . tunnelbana och spårväg , 10  Förra året ställdes turneringen in – så även i år vilket slår hårt mot handbollslagen. Rekordhögt söktryck på Franklins gymnasium.
Medielandskap betyder

Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten   Lagar och regler syfte eller för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor. i ett färdmedel som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana; av ett stati 1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,. 4. 20 kap.

SFS nr: 1990:1157. Omfattning: lagen styr hur spårväg och tunnelbana ska hanteras, till lagen finns sedan  säkerhetsordning med säkerhetsbestämmelser för spårinnehavare och trafikutövare enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Analog elektronik


Juridik för ordningsvakter - Polisen

Svensk lagstiftning. Föreskrift T ransportstyrlesen.